ΕΣΠΑ
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Έργα αρμονικά ενταγμένα στο περιβάλλον
Περιβαλλοντικός σχεδιασμός
Υποδομές
Σύγχρονα έργα μεταφορών
Υποδομές
Μεγάλα έργα
Ολοκληρωμένος σχεδιασμός
Μεγάλα έργα
Νερό - Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας
Από τη μελέτη σκοπιμότητας έως το λεπτομερή σχεδιασμό
Νερό - Εγκαταστάσεις Επεξεργασίας
Τεχνικά έργα
Σχεδιασμός μέχρι τη φάση εφαρμογής
Τεχνικά έργα
Αναπτυξιακά έργα
Υποδομές αναπτυσσόμενων χωρών
Αναπτυξιακά έργα
ΚΑΛΩΣ ΗΡΘΑΤΕ
Η εταιρεία ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ ιδρύθηκε στις αρχές του 1990 με έδρα την Αθήνα. Αναλαμβάνει τη μελέτη, το σχεδιασμό και την παροχή υπηρεσιών συμβούλου για ένα ευρύ φάσμα έργων υποδομής στους τομείς Νερό & Περιβάλλον, Συγκοινωνιακά, Τοπογραφικά & GIS, Στατικά, Γεωτεχνικά & Γεωλογικά. Η εταιρεία δραστηριοποιείται τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.