ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Η NAMA παρέχει υπηρεσίες που καλύπτουν το συνολικό κύκλο ζωής του έργου, από τον αρχικό σχεδιασμό έως και την φάση της λειτουργίας του. Η εταιρεία παρέχει υπηρεσίες συμβούλου μελετητή για τον Δημόσιο Τομέα καθώς και για Κατασκευαστές (Μελέτη – Κατασκευή).

Χάρη στο συνδυασμό ποικίλων ειδικοτήτων που απασχολεί η ΝΑΜΑ, παρέχουμε εξειδικευμένες υπηρεσίες που αφορούν πολύπλοκα και σύνθετα αντικείμενα. Επιπλέον, αναλαμβάνουμε τις υποστηρικτικές μελέτες και υπηρεσίες αυτών, ελαχιστοποιώντας τα προβλήματα διαχείρισης και καταμερισμού ευθυνών.

Ο σχεδιασμός πραγματοποιείται σε στενή συνεργασία με τον πελάτη και αποσκοπεί στην επιλογή τεχνικοοικονομικά βέλτιστης και φιλικής προς το περιβάλλον λύσης.

Οι υπηρεσίες συνοψίζονται ως εξής:

 • Αρχικός Σχεδιασμός

 • Μελέτες ΣκοπιμότηταςΑνάλυση Κόστους-Οφέλους

 • Περιβαλλοντικές Μελέτες

 • Τεχνικές Μελέτες

 • Ετοιμασία Τευχών Δημοπράτησης

 • Υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου

 • Αξιολόγηση και Έλεγχος Έργων και Προγραμμάτων

 • Επίβλεψη Κατασκευής

 • Εργασίες Πεδίου

 • Υπηρεσίες Συμβούλου Λειτουργίας

 • Ανάλυση Λειτουργικής Αξίας

 • Εκπαίδευση Προσωπικού

 • Ερευνητικά/ Ευρωπαϊκά Προγράμματα

 • Ψηφιακή Χαρτογράφηση και Εφαρμογές GIS

 • Μοντέλα και Προσομοίωση

 • Σύνταξη Οδηγιών, Προδιαγραφών και Θεσμικά Θέματα

 


Σχεδιασμός


Εκπαίδευση


Επίβλεψη κατασκευής


Υπηρεσίες επί τόπου του έργου