ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ - ΠΟΡΟΙ

H NAMA ιδρύθηκε το Φεβρουάριο του 1990 ως ανώνυμη εταιρεία με ονομαστικές μετοχές με έδρα την Αθήνα, με αριθμό μητρώου ΑΡ.Μ.Α.Ε.: 21217/01/B/90/102. Η σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας (Φ.Ε.Κ. Α.Ε. – Ε.Π.Ε. & Γ.Ε.ΜΗ. αρ. 6896/16-10-2013) είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος: Μιχάλης Καλούδης
Αντιπρόεδρος: Νίκος Κάρτσωνας
Διευθύνων Σύμβουλος: Κώστας Λαζαράκης
Μέλος: Γιώργος Κάζος
Μέλος: Δημήτρης Κάτσιος

Οι εγκαταστάσεις της ΝΑΜΑ στην Νέα Φιλοθέη – Αθήνα περιλαμβάνουν ένα ιδιόκτητο κτίριο σχεδιασμένο και εξοπλισμένο κατάλληλα, ώστε να ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις μιας σύγχρονης μελετητικής εταιρίας. Η συνολική επιφάνεια του κτιρίου ανέρχεται περίπου σε 1300 m² και περιλαμβάνει γραφεία, αίθουσες συσκέψεων, πολυλειτουργική αίθουσα συνεδριάσεων (100 θέσεων με οπτικοακουστικά συστήματα) κ.α.

Η εταιρεία διαθέτει σταθμούς φωτογραμμετρίας καθώς και πλήρη εξοπλισμό τοπογραφικών εργασιών. Έχει διαμορφώσει ακόμα όχημα καταγραφής δεδομένων το οποίο χρησιμοποιείται για διαχείριση γραμμικών έργων όπως οδική υποδομή, σιδηροδρομικά δίκτυα, δίκτυα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας και τηλεπικοινωνιών.

Οι απαιτήσεις επιτόπου και εργαστηριακών δοκιμών εδαφομηχανικής, βραχομηχανικής, αδρανών υλικών, σκυροδεμάτων και ασφαλτικών σκυροδεμάτων καθώς και δοκιμών ποιοτικού ελέγχου καλύπτονται από την εταιρεία NAMALAB ΑΕ, με την οποία η ΝΑΜΑ είναι συνδεδεμένη.

Το προσωπικό της ΝΑΜΑ απαρτίζεται από στελέχη διαφόρων βαθμίδων εκπαίδευσης και διαφόρων ειδικοτήτων. Συνολικά, διαθέτει μόνιμο προσωπικό άνω των 90 ατόμων, εκ των οποίων άνω των 45 είναι κάτοχοι πτυχίων ΑΕΙ και τίτλων μεταπτυχιακών σπουδών.


Εργασιακοί χώροι


Αίθουσα συνεδριάσεων


Όχημα καταγραφής δεδομένων

Οι βασικοί εταίροι της ΝΑΜΑ είναι μηχανικοί διαφόρων ειδικοτήτων, οι οποίοι παρέχουν καθημερινά τις υπηρεσίες τους από διάφορες διοικητικές και τεχνικές θέσεις:

Χρόνης Ακριτίδης
Τοπογράφος Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος MSc
email: cakriti@namanet.gr
Δημήτρης Κάτσιος
Τοπογράφος Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος
email: dkatsios@namanet.gr
Στέλιος Δρόσης
Πολιτικός Μηχανικός -
Υγειονολόγος ΜSc
email: sdrosis@namanet.gr
Κώστας Λαζαράκης
Πολιτικός Μηχανικός -
Υδραυλικός
email: klazar@namanet.gr
Γιώργος Κάζος
Πολιτικός Μηχανικός -
Υδραυλικός
email: gkazos@namanet.gr
Πάνος Παπαδάκος
Πολιτικός Μηχανικός -
Συγκοινωνιολόγος MSc
email: ppapada@namanet.gr
Μιχάλης Καλούδης
Πολιτικός Μηχανικός -
Δομοστατικός
email: mkalou@namanet.gr
Γιώργος Σοϊλεμέζογλου
Τοπογράφος Μηχανικός - Συγκοινωνιολόγος
email: gsoile@namanet.gr
Νίκος Κάρτσωνας
Πολιτικός Μηχανικός -
Υγειονολόγος ΜSc
email: nkarts@namanet.gr