ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΤΣΩΝΑΣ

Διευθυντής, Νερό & Περιβάλλον

Πολιτικός Μηχανικός - Υγειονολόγος MSc

Τηλ: +30 210 6974600

email: nkarts@namanet.gr

Ο Νίκος Κάρτσωνας αποφοίτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου το 1975. Στη συνέχεια, μεταξύ 1975 – 1977 ακολούθησε μεταπτυχιακές σπουδές με αντικείμενο την Υγειονομική Τεχνολογία και την Υδραυλική οικισμών στο πανεπιστήμιο της Καρλσρούης (T.H. Karslruhe).

Είναι από τα ιδρυτικά μέλη και μέτοχος της ΝΑΜΑ από το 1991 και Διευθυντής στον τομέα Νερό & Περιβάλλον της εταιρείας.

Έχει διαχειριστεί πλήθος σημαντικών έργων σε Ελλάδα και εξωτερικό, μεταξύ των οποίων η μελέτη – κατασκευή του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας (Β Φάση) και η επέκταση – ολοκλήρωση της Εγκατάστασης Επεξεργασίας Λυμάτων της Θεσσαλονίκης.

Στην περίοδο 1982–1990, απασχολήθηκε στο ΥΠΕΧΩΔΕ, στην Ειδική Υπηρεσία Δημοσίων Έργων για την αποχέτευση και επεξεργασία λυμάτων της ευρύτερης περιοχής της Αθήνας. Συμμετείχε στην επίβλεψη της μελέτης – κατασκευής του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας (Α Φάση).

Παράλληλα, μεταξύ 1985 – 1990 δραστηριοποιήθηκε ως συνεργάτης της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Αυτοδιοίκησης σε θέματα σχετικά με τις Δημοτικές Επιχειρήσεις Ύδρευσης και Αποχέτευσης (ΔΕΥΑ).

Στην περίοδο 1980-1982, απασχολήθηκε στο Υπουργείο Συντονισμού ως συνεργάτης ομάδων δημοσίων επενδύσεων και παρακολούθησης έργων.

Ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία στο διάστημα 1977-1979, εκπονώντας μελέτες και επιβλέποντας στρατιωτικά έργα.

Είναι μέλος του ΤΕΕ, του ΣΠΜΕ καθώς και άλλων διεθνών οργανισμών που δραστηριοποιούνται στο Νερό και το Περιβάλλον.