ΚΩΣΤΑΣ ΛΑΖΑΡΑΚΗΣ

Διευθυντής, Νερό & Περιβάλλον

Πολιτικός Μηχανικός - Υδραυλικός

Τηλ: +30 210 6974600

email: klazar@namanet.gr

Ο Κώστας Λαζαράκης αποφοίτησε από τη Σχολή Πολιτικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης το 1988.

Είναι μέτοχος της ΝΑΜΑ από το 1997 και Διευθυντής στον τομέα Νερό & Περιβάλλον της εταιρείας. Δραστηριοποιείται με τη ΝΑΜΑ από το 1993 όταν εντάχθηκε στο υδραυλικό τμήμα της.

'Εχει αποκτήσει σημαντική εμπειρία συμμετέχοντας στο συντονισμό, οργάνωση και παρακολούθηση μελετών υδραυλικών έργων και έργων αποχέτευσης, ύδρευσης, αντιπλημμυρικής προστασίας, αρδεύσεων, φραγμάτων, λιμενικών, λιμνοδεξαμενών, τεχνικών οδοποιίας και αυτοκινητοδρόμων.

Στην περίοδο 1991-1992 απασχολήθηκε ως μόνιμος συνεργάτης της εταιρείας Α.ΣΤΑΜΟΣ ΑΕ συμμετέχοντας στην εκπόνηση υδραυλικών, λιμενικών και στατικών μελετών.

Στο διάστημα 1988-1990 ολοκλήρωσε τη στρατιωτική του θητεία στην Ελληνική Αεροπορία με το βαθμό του δόκιμου έφεδρου αξιωματικού.

Είναι μέλος του ΤΕΕ και του ΣΠΜΕ.