ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ & ΜΕΛΕΤΕΣ

Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε την οριστική γεωτεχνική μελέτη για τον ΧΥΤΑ Κέας.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε γεωτεχνικές μελέτες για την κατασκευή Λιμνοδεξαμενών σε επιλεγμένες θέσεις του Νομού Μεσσηνίας (Α' & Β' Φάση).
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τη γεωτεχνική μελέτη εφαρμογής των χωματουργικών έργων για την κατασκευή της λιμνοδεξαμενής του Βιολογικού Σταθμού Αστρομερίτη στην Κύπρο.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τις γεωτεχνικές έρευνες και τις γεωτεχνικές μελέτες θεμελίωσης σχολικών συγκροτημάτων του Δήμου Λουτρακίου.
H NAMA ολοκλήρωσε γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για το Κέντρο Διανομής 150KV/ ΜΤ κλειστού τύπου GIS στη Ρόδο.
| 1 | | 2 |