ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Εάν ενδιαφέρεστε να συνεργαστείτε με τη ΝΑΜΑ μπορείτε να μας αποστείλετε το βιογραφικό σας σημείωμα στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

jobs@namanet.gr

Έχουμε επίγνωση ότι οι πληροφορίες που θα μας αποστείλετε είναι εμπιστευτικές.