ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το Διαχειριστικό Σχέδιο Λεκανών Απορροής και Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής και Ανατολικής Στερεάς.
Η ΝΑΜΑ είναι επικεφαλής της Κ/Ξ που έχει αναλάβει το έργο του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τα Υδατικά Διαμερίσματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ
Η ΝΑΜΑ είναι επικεφαλής της Κ/Ξ που έχει αναλάβει το έργο του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τα Υδατικά Διαμερίσματα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και νήσων Αιγαίου, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το Διαχειριστικό Σχέδιο των υδατικών υποδομών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.
Η ΝΑΜΑ συμμετείχε στην ομάδα μελέτης αναβάθμισης των υδατικών οικοσυστημάτων του Κάτω Αχελώου και των λιμνοθαλασσών Αιτωλικού και Μεσολογγίου.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού για το Δήμο Αρταίων.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού για τη Δημοτική Ενότητα Πρέβεζας.
Η ΝΑΜΑ εκπονεί το Σχέδιο Ασφάλειας Νερού για το Δήμο Σερρών.
Η ΝΑΜΑ παρείχε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την Ολοκληρωμένη Διαχείριση Υδατικών Συστημάτων σε Σύζευξη με Εξελιγμένο Υπολογιστικό Σύστημα "ΟΔΥΣΣΕΥΣ".
| 1 | | 2 |