ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΔΑΤΩΝ

Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε δράσεις που αφορούσαν τον τομέα του Περιβάλλοντος στις Νήσους Θήρα και Θηρασία.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το Διαχειριστικό και Επιχειρησιακό Σχέδιο Δράσης της ΔΕΥΑ Ιωαννίνων.
Η ΝΑΜΑ εκπόνησε μελέτη για την επίλυση του υδρευτικού προβλήματος της Ζακύνθου.
| 1 | | 2 |