ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΥΔΡΕΥΣΗΣ

Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τη μελέτη έργων βελτίωσης της υδροδότησης της Θήβας.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το σχέδιο αξιοποίησης του Αδριάνειου Υδραγωγείου καθώς και της ιστορικής ανάδειξης του.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τις μελέτες για τη βελτίωση και επέκταση του συστήματος ύδρευσης του πρώην Δήμου Ποσειδωνίας Σύρου.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε μελέτες ύδρευσης για Δήμους της ευρύτερης περιοχής Αργους-Μυκηνών.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε μελέτες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού στα τρία παλαιότερα διυλιστήρια νερού που τροφοδοτούν την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε μελέτες για τον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης της Αίγινας.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε μελέτες για την υδροδότηση τμήματος του Νομού Ηλείας από τον Ερύμανθο ποταμό.
Η ΝΑΜΑ παρέχει υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για το έργο ύδρευσης που αφορά το Φράγμα Χαβρία, ΕΕΝ και εξωτερικά δίκτυα.
Η ΝΑΜΑ παρείχε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών σχετικά με την ανανέωση της σύμβασης μεταξύ του Ελληνικού Δημοσίου και της ΕΥΔΑΠ ΑΕ.
| 1 |