ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΕΛ

H NAMA ολοκλήρωσε τη μελέτη του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας - Β΄ Φάση καθώς επίσης και την επίβλεψη της κατασκευής του έργου.
Η ΝΑΜΑ συμμετείχε στην κοινοπραξία για μελέτες έργων ΕΕΛ, αποχέτευσης και ύδρευσης σε δεκαέξι πόλεις της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης.
Η ΝΑΜΑ συμμετείχε στην ομάδα μελέτης για το στρατηγικό σχεδιασμό του αποχετευτικού δικτύου της Θεσσαλονίκης.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε την υδραυλική μελέτη αποχέτευσης ακαθάρτων για την περιοχή της Ραφήνας.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τη μελέτη για την επέκταση της ΕΕΛ Θεσσαλονίκης για ισοδύναμο πληθυσμό 1300000 κατοίκους.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τη μελέτη αποχέτευσης εσωτερικών δικτύων και αγωγών μεταφοράς του Καπανδριτίου.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε μελέτες και συμμετείχε στην επίβλεψη των έργων για την κατασκευή ΕΕΛ στο Βάτι της Κύπρου.
Η ΝΑΜΑ παρείχε υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης του Θριασίου Πεδίου.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τη μελέτη για την επέκταση της ΕΕΛ Ηρακλείου για την εξυπηρέτηση επιπλέον 30000 κατοίκων, διαμορφώνοντας τη δυναπικότητα της ΕΕΛ για ισοδύναμο πληθυσμό 194000 κατοίκους.
Η ΝΑΜΑ εκπόνησε προμελέτες, οριστικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης για την αποχέτευση ακαθάρτων των περιοχών Απολλωνίας, Αρτεμώνα και Κάτω Πεταλίου της Σίφνου.
| 1 | | 2 |