ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΑΠΟΧΕΤΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΕΕΛ

Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το σχεδιασμό επεξεργασίας των λυμάτων του ΚΕΛ Χαλκίδας ώστε αυτά να είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση.
Η ΝΑΜΑ συμμετείχε στην κοινοπραξία που ολοκλήρωσε τη μελέτη εσωτερικόυ και εξωτερικού δικτύου μεταφοράς ακαθάρτων, των περιοχών Γλυκών Νερών και Φούρεζι του Δήμου Παιανίας.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες υδραυλικες μελέτες για την κατασκευή του έργου της ΕΕΛ και του υποθαλάσσιου αγωγού διάθεσης λυμάτων στα Πηγάδια Καρπάθου.
| 1 | | 2 |