ΑΝΤΙΠΛΗΜΜΥΡΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε μελέτες αντιπλημμυρικής προστασίας για το έργο Rethink Athens.
Η ΝΑΜΑ είναι επικεφαλής της Κ/Ξ που έχει αναλάβει το έργο του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τα Υδατικά Διαμερίσματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ
Η ΝΑΜΑ είναι επικεφαλής της Κ/Ξ που έχει αναλάβει το έργο του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τα Υδατικά Διαμερίσματα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και νήσων Αιγαίου, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ
Η ΝΑΜΑ συμμετείχε στην ομάδα μελέτης αναβάθμισης των υδατικών οικοσυστημάτων του Κάτω Αχελώου και των λιμνοθαλασσών Αιτωλικού και Μεσολογγίου.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε μελέτες για την κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Λεμεσός - Σαϊττά συνολικού μήκους 22,5 km.
Η ΝΑΜΑ συμμετείχε στην ομάδα μελετητικών γραφείων που εκπόνησε την Προμελέτη για τη διευθέτηση του Κηφισού στο τμήμα από τις Τρεις Γέφυρες έως τον Κόκκινο Μύλο, συνολικού μήκους 3,5 χλμ.
Η ΝΑΜΑ εκπονεί μελέτες εφαρμογής για τη νέα διπλή σιδηροδρομική γραμμή υψηλών ταχυτήτων, στο τμήμα Τιθορέα- Δομοκός.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε προμελέτες, οριστικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης για την επέκταση του ΤΡΑΜ προς Πειραιά.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε μελέτες εφαρμογής για την ενίσχυση και ανακαίνιση της γραμμής ΗΣΑΠ.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τη μελέτη των απαιτούμενων προεκτάσεων του δευτερεύοντος δικτύου ομβρίων της πόλης του Μοσχάτου και τη σύνδεσή τους με τους υφιστάμενους συλλεκτήρες.
| 1 | | 2 |