ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑ

Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τοπογραφικές εργασίες για τη μελέτη του δρόμου Γερμασόγειας- Ακρούντας- Διερώνας- Αρακαπά, στην Κύπρο.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τοπογραφικές εργασίες για το τμήμα Αντίρριο - Κεφαλόβρυσο της Ιονίας Οδού.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τοπογραφικές εργασίες για το έργο υδροδότησης τμήματος του Νομού Ηλείας από τον Ερύμανθο ποταμό.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε την απαιτούμενη τοπογραφική μελέτη στο Δήμο Μοσχάτου - Ταύρου, στα πλαίσια της μελέτης επέκτασης του δικτύου ομβρίων της περιοχής και της σύνδεσής του με τους υφιστάμενους συλλεκτήρες.
| 1 |