ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS

Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων (Spatial Data Infrastructure - SDI)
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε επιτυχώς το έργο καταγραφής/ αποτύπωσης δικτύου ηλεκτροφωτισμού, δημιουργίας ηλεκτρονικού μητρώου GIS, αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης και πρότασης παρεμβάσεων που αφορά στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου (συνολικό μήκος 2500km).
Το έργο ήταν τμήμα του ευρύτερου έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» του ΥΠΑΑΤ
Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την ανάδειξη του Τουρισμού-Πολιτισμού για τον Δήμο Καρπενησίου
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το έργο προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος GIS για το δίκτυο ύδρευσης της πόλης των Χανίων.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε την ψηφιακής χαρτογράφησης του δικτύου ύδρευσης της Λάρισας.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το σύστημα παρακολούθησης, διαχείρησης και ανίχνευσης διαρροών για το δίκτυο ύδρευσης του Ρεθύμνου για το οποίο αναπτύχθηκαν εφαρμογές GIS.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το Διαχειριστικό Σχέδιο των υδατικών υποδομών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης για το οποίο απαιτήθηκαν εφαρμογές GIS.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε εφαρμογές GIS για την κατάρτιση Εθνικού Κτηματολογίου στο Νομό Ζακύνθου.
Η ΝΑΜΑ δημιούργησε ένα Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών (ΣΓΠ-GIS) για το εξωτερικό υδραγωγείο της Δημοτικής Ενότητας Πρέβεζας.
| 1 | | 2 |