24/10/2018 Πιστοποίηση ΕΛΟΤ EN ISO 27001:2013

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς η πιστοποίηση της ΝΑΜΑ για την εφαρμογή Συστήματος Διαχείρισης σύμφωνα με το πρότυπο ΕΛΟΤ EN ISO 27001:2013.