19/06/2020 Παρουσίαση Σχεδίου Ασφάλειας Νερού Πρέβεζας

 

 

Μέλη της ομάδας μελέτης του έργου "Σχέδιο Ασφάλειας Νερού Πρέβεζας" επισκέφθηκαν τα γραφεία της Δημοτικής Επιχείρησης Ύδρευσης και Αποχέτευσης Πρέβεζας (ΔΕΥΑΠ), στο πλαίσιο ολοκλήρωσης της μελέτης. Πραγματοποιήθηκε παρουσίαση της μελέτης στους εκπροσώπους της ΔΕΥΑΠ και έγινε αναταλλαγή απόψεων σχετικά με το πρόγραμμα μέτρων που καταρτίστηκε και την προώθησή του, τα εργαλεία που αναπτύχθηκαν (GIS εξωτερικού υδραγωγείου, Διαχειριστικό Εργαλείο WHO, βάσεις καταχώρησης δεδομένων της ΔΕΥΑΠ, κα) καθώς και τα επόμενα βήματα/ ενέργειες για την αποδοτικότερη λειτουργία του συστήματος ύδρευσης. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στα θέματα διασφάλισης της ποιότητας του πόσιμου νερού.