28/03/2022 Θέση εργασίας

Η ΝΑΜΑ ΑΕ αναζητεί συνεργάτη για την στελέχωση του Συγκοινωνιακού Τμήματος.

Θέση: Συγκοινωνιολόγου Μηχανικού (ΣΥΓΚ.01)

Μία/ ένας συγκοινωνιολόγος μηχανικός για να ενισχύσει την ομάδα σε έργα που επιδιώκουν να αναλύσουν και να προωθήσουν τη βιώσιμη κινητικότητα και τον έξυπνο και καινοτόμο σχεδιασμό κυκλοφοριακών θεμάτων.

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα:

- Συμμετοχή στην εκπόνηση κυκλοφοριακών και συγκοινωνιακών μελετών σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον σε συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας, αλλά και διεκπεραίωση διαφορετικών τμημάτων της μελέτης αυτόνομα ανάλογα με το έργο.

- Συμμετοχή σε όλα τα στάδια των μελετών, όπως συλλογή και ανάλυση δεδομένων, ανάπτυξη κυκλοφοριακών προτύπων, διαμόρφωση λύσεων και προτάσεων, σχεδιασμό έργων σε περιβάλλον CAD, σύνταξη εκθέσεων, συμμετοχή σε συναντήσεις με φορείς και πελάτες στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό, κτλ.

- Εφαρμογή επιστημονικών μεθοδολογιών, κατευθύνσεων και κανονισμών σχετικά με τον συγκοινωνιακό σχεδιασμό και την εκπόνηση των μελετών.

- Χρήση εξειδικευμένων λογισμικών και εργαλείων που εντάσσουν νέες τεχνολογίες στην συλλογή δεδομένων, στην ανάλυσή τους και στον σχεδιασμό των λύσεων.

Απαιτήσεις για τη θέση:

- Πτυχίο Πολιτικού Μηχανικού ή Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού.

- Αδεια άσκησης επαγγέλματος από Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

- Ελάχιστη εμπειρία σε κυκλοφοριακές μελέτες: 3-5 έτη.

- Αριστη γνώση Αγγλικής γλώσσας.

- Πολύ καλή γνώση λογισμικών σχεδιασμού (τύπου AutoCAD) και λογισμικών γραφείου (MS Office word, excel, powerpoint, access).

- Ικανοποιητική γνώση λογισμικών GIS.

Επιθυμητές δεξιότητες για τη θέση:

- Μεταπτυχιακό στον Συγκοινωνιακό Τομέα.

- Αποδεδειγμένη εμπειρία στην ανάπτυξη και χρήση μοντέλων κυκλοφορίας.

- Γνώσεις προγραμματισμού σε Python.

- Δίπλωμα οδήγησης.

 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο jobs@namanet.gr,