10/05/2022 Θέσεις εργασίας

Ο Τομέας Τοπογραφίας, Κτηματολογίου και GIS της ΝΑΜΑ αναζητά δύο μηχανικούς για να ενισχύσει την ομάδα μελετών Κτηματολογίου (Kτηματογράφηση, Back office, Ενστάσεις, κλπ.). 

Κύριες αρμοδιότητες και καθήκοντα:

Συμμετοχή στην εκπόνηση μελετών κτηματογράφησης, σε ένα επαγγελματικό περιβάλλον σε συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας, αλλά και διεκπεραίωση διαφορετικών τμημάτων της μελέτης αυτόνομα.

- Συμμετοχή σε όλα τα στάδια των μελετών, όπως η επεξεργασία δηλώσεων, κτηματογράφηση, σύνταξη εκθέσεων ενστάσεων κλπ.

Απαιτήσεις για τη θέση:

- Δίπλωμα Αγρ. Τοπογράφου Μηχανικού ή Πολιτικού Μηχανικού.

- Γνώση μελετών Πράξης Εφαρμογής

Ελάχιστη εμπειρία σε κτηματολογικές μελέτες: 2 έτη.

Πολύ καλή γνώση λογισμικών σχεδιασμού (CAD) και λογισμικών γραφείου (MS Office Suite, βάσεις δεδομένων).

Επιθυμητές δεξιότητες για τη θέση:

Πολύ καλή γνώση Αγγλικής γλώσσας.

- Ικανοποιητική γνώση λογισμικών GIS

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν το βιογραφικό τους σημείωμα στο jobs@namanet.gr.