03/05/2022 Τοπογραφικές μετρήσεις στη Ρόδο

 

Μηχανικοί της ΝΑΜΑ ΑΕ σε εναέριες και επίγειες τοπογραφικές μετρήσεις στην Ρόδο για το έργο «Σύμβαση παροχής υπηρεσιών Μηχανικού ενόψει της εμπρόθεσμης διασφάλισης των εμπράγματων δικαιωμάτων του ΟΑΕΔ στο Εθνικό Κτηματολόγιο και της εμπρόθεσμης ολοκλήρωσης της κατάρτισης Ηλεκτρονικής Ταυτότητας Κτιρίων -και εν γένει Ακινήτων- ιδιοκτησίας του Οργανισμού».