10/06/2022 8ο Διεθνές Συνέδριο Οδικής Ασφάλειας και Προσομοίωσης

Η ΝΑΜΑ Σύμβουλοι Μηχανικοί και Μελετητές ΑΕ συμμετείχε και στήριξε το 8ο Διεθνές Συνεδριο Οδικής Αφάλειας και Προσομοίωσης - RSS2022. Συγχαρητήρια στον Σύλλογο Ελλήνων Συγκοινωνιολόγων (ΣΕΣ) και το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο!