Αποχέτευση ακαθάρτων Θριασίου Πεδίου
Αποχέτευση ακαθάρτων Θριασίου Πεδίου
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΤΕΧΝΙΚΟΣ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ/ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ/ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ/ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ παρείχε υπηρεσίες Τεχνικού Συμβούλου για την κατασκευή του δικτύου αποχέτευσης του Θριασίου Πεδίου. Τo δίκτυo αποτελείται από αγωγούς συνολικού μήκους περίπου 200 km, διαμέτρων μεταξύ 200 και 315 mm, 5483 φρεάτια και ένα αντλιοστάσιο. Οι υπηρεσίες περιελάμβαναν επίβλεψη κατά τη φάση κατασκευής του δικτύου του Ανατολικού και Δυτικού Τμήματος του Θριασίου Πεδίου (ισοδύναμου πληθυσμού 61500 κατοίκων), με σκοπό οι εργασίες να είναι σύμφωνες με την Κοινοτική Οδηγία 91/271/ΕΚ. Επιπλέον η ΝΑΜΑ αναθεώρησε και επικαιροποίησε τις υπάρχουσες μελέτες καθώς επίσης προετοίμασε τα τεύχη δημοπράτησης και τις απαιτούμενες προδιαγραφές.