Κυκλοφοριακός σύμβουλος παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα
Κυκλοφοριακός σύμβουλος παραχώρησης αυτοκινητοδρόμων στην Ελλάδα
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΓΓΔΕ/ ΕΥΔΕ ΟΑΠ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2002-2008

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ παρείχε υπηρεσίες κυκλοφοριακού συμβούλου, στα πλαίσια του προγράμματος υλοποίησης αυτοκινητοδρόμων με συμβάσεις παραχώρησης. Αντικείμενο του κυκλοφοριακού συμβούλου αποτέλεσε η πραγματοποίηση των κοινωνικοοικονομικών και κυκλοφοριακών ερευνών και μελετών που απαιτούνται για την εκτίμηση των κυκλοφοριακών παραμέτρων που αφορούν στην υφιστάμενη και μελλοντική λειτουργία του δικτύου, έτσι ώστε και με την υποστήριξη των υπόλοιπων συμβούλων (Χρηματοοικονομικού, Νομικού, Τεχνικού) να διαμορφωθεί ένα αξιόπιστο περιβάλλον που να εξασφαλίζει την επιτυχία του Προγράμματος των Συμβάσεων Παραχώρησης. Η ΝΑΜΑ πραγματοποίησε το σύνολο των ερευνών, αναλύσεων και μελετών ώστε να προβλέπονται με αξιοπιστία οι μελλοντικές τιμές των κυκλοφοριακών παραμέτρων, ενώ υποστήριξε το Δημόσιο στη βέλτιστη διάρθρωση των πακέτων παραχώρησης και στη σχετική στρατηγική του διαγωνισμού, παρέχοντας υπηρεσίες σε όλη τη διάρκεια της διαδικασίας έως την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με τους υποψήφιους παραχωρησιούχους.
 

Σχετικά Έργα
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές μελέτες στα πλαίσια της μελέτης του ΤΡΑΜ της Αθήνας.
Η ΝΑΜΑ είναι επικεφαλής της ομάδας μελέτης του έργου το οποίο είναι μέρος του ευρύτερου προγράμματος «Botswana Integrated Transport Project».