Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και σήμανσης στη Νέα Φιλαδέλφεια
Μελέτη οργάνωσης κυκλοφορίας και σήμανσης στη Νέα Φιλαδέλφεια
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΝΕΑΣ ΦΙΛΑΔΕΛΦΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ/ ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ/ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2010-2011

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε κυκλοφοριακές μελέτες για το Δήμο Νέας Φιλαδέλφειας. Σκοπός της μελέτης ήταν η μελέτη προτάσεων και επεμβάσεων στην περιοχή του Δήμου με στόχο τη βελτίωση στις συνθήκες μετακίνησης με λύσεις βιώσιμης κινητικότητας για τους Δημότες και τους επισκέπτες της περιοχής. Η μελέτη διεξάχθηκε σε τρεις φάσεις. Η πρώτη φάση περιλάμβανε την καταγραφή και αξιολόγηση της υφιστάμενης κατάστασης ύστερα από συλλογή διαθέσιμων στοιχείων, αποτύπωση οδικού δικτύου, κυκλοφοριακές έρευνες και μετρήσεις κ.α. Στη συνέχεια διαμορφώθηκαν και αξιολογήθηκαν εναλλακτικές προτάσεις βελτίωσης της κυκλοφορίας και της στάθμευσης και τελικά οριστικοποιήθηκε η τελική πρόταση. Στην τρίτη φάση εκπονήθηκαν οι μελέτες εφαρμογής και συντάχθηκαν τα τεύχη δημοπράτησης.

Σχετικά Έργα
Η ΝΑΜΑ είναι επικεφαλής της ομάδας μελέτης του έργου το οποίο είναι μέρος του ευρύτερου προγράμματος «Botswana Integrated Transport Project».
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές μελέτες στα πλαίσια της μελέτης του ΤΡΑΜ της Αθήνας.
Η ΝΑΜΑ συμμετείχε στην ομάδα σύνταξης του Γενικού Ρυθμιστικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής.