Κτίριο Ελέγχου Κυκλοφορίας CTC στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών
Κτίριο Ελέγχου Κυκλοφορίας CTC στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΕΡΓΟΣΕ ΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΣΤΑΤΙΚΕΣ, ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΕΣ, Η/Μ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2003 - 2004

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ εκπόνησε την οριστική μελέτη και ανέλαβε την επίβλεψη της κατασκευής για το κτίριο του Ελέγχου Κυκλοφορίας (CTC) στο Σιδηροδρομικό Κέντρο Αχαρνών. Το κτίριο είναι διώροφο εκτός από το κεντρικό του τμήμα το οποίο καταλαμβάνει όλο το ύψος του. Ο σκελετός του αποτελείται από μεταλλικά πλαίσια ενώ οι πλάκες από χυτό επί τόπου οπλισμένο σκυρόδεμα επί λαμαρίνας τραπεζοειδούς διατομής. Η στέγη του κτιρίου μορφώθηκε με την τοποθέτηση μεταλλικών δοκών και η θεμελίωση με σχάρα πεδιλοδοκών.

Σχετικά Έργα
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε στατικές μελέτες για το Σταθμό Συμπαραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας και Θερμότητας δυναμικότητας 15.5 MW στη νήσο Ρεβυθούσα που βρίσκεται στο Σαρωνικό Κόλπο, πλησίον της νήσου Ψυττάλειας.