Σήραγγα Καλιδρόμου
Σήραγγα Καλιδρόμου
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΕΡΓΟΣΕ Α.Ε.
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΣΤΑΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ/ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ συμμετείχε στην ομάδα μελέτης και επίβλεψης της κατασκευής του υπολειπόμενου τμήματος της σιδηροδρομικής σήραγγας Καλιδρόμου. Η σήραγγα είναι η μεγαλύτερη σιδηροδρομική στην Ελλάδα και αποτελεί τμήμα της νέας σιδηροδρομικής γραμμής υψηλών ταχυτήτων Τιθορέα – Λιανοκλάδι – Δομοκός, η οποία αναμένεται να μειώσει το ταξίδι Αθήνα – Θεσσαλονίκη κατά μία ώρα. Είναι διπλή, μονής κατεύθυνσης ανά κλάδο, διατομής 65 m2. Το υπολειπόμενο αδιάνοικτο τμήμα είχε μήκος 6km ανά κλάδο. Το έργο αφορούσε τον έλεγχο και την αξιολόγηση των υφιστάμενων μελετών και τη σύνταξη οριστικής μελέτης για την κατασκευή του υπολειπόμενου τμήματος με συμβατική μέθοδο ΝΑΤΜ. Επιπλέον, η ΝΑΜΑ συμμετείχε στην τεχνική επίβλεψη των εργασιών κατά το στάδιο της κατασκευής, εξασφαλίζοντας την τήρηση της οριστικής μελέτης, ενώ είχε την ευθύνη τροποποιήσεων κατά τη φάση αυτή, συμπεριλαμβανομένων αυτών λόγω απρόβλεπτων συνθηκών. Για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου, ιδιαίτερα σημαντική ήταν η αξιολόγηση των γεωτεχνικών και γεωλογικών συνθηκών.

Σχετικά Έργα
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε μελέτες για την κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Λεμεσός - Σαϊττά συνολικού μήκους 22,5 km.