Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για τον ΧΥΤΑ Κύθνου
Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για τον ΧΥΤΑ Κύθνου
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΥΚΛΑΔΩΝ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ/ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1/2004-8/2004

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τη γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για τον ΧΥΤΑ Κύθνου. Ο ΧΥΤΑ σχεδιάστηκε με μέση ετήσια δυναμικότητα περί τους 675 t απορριμμάτων. Το έργο περιελάμβανε γεωτεχνική έρευνα υπαίθρου και εργαστηρίου, αξιολόγηση γεωτεχνικών συνθηκών και εκτίμηση παραμέτρων σχεδιασμού, προδιαγραφές τεχνητού γεωλογικού φραγμού, προδιαγραφές στρώσης συλλογής στραγγισμάτων και γνωμάτευση θεμελίωσης μονάδων ΧΥΤΑ. Η ΝΑΜΑ εκπόνησε και τη γεωλογική μελέτη του έργου.

Σχετικά Έργα
H NAMA ολοκλήρωσε τις γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου TAP στο Τμήμα ΙΙ της ανατολικής Ελλάδας.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε την οριστική γεωτεχνική μελέτη για τον ΧΥΤΑ Σίφνου.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε την οριστική γεωτεχνική μελέτη για τον ΧΥΤΑ Κέας.