Κυκλοφοριακές μελέτες για το ΤΡΑΜ της Αθήνας
Κυκλοφοριακές μελέτες για το ΤΡΑΜ της Αθήνας
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΤΡΑΜ ΑΕ / Κ/ξία ΤΕΡΝΑ ΑΕ - IMPREGILO Spa
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ, ΣΤΑΤΙΚΕΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2002-2008

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τις απαιτούμενες κυκλοφοριακές μελέτες στα πλαίσια της μελέτης του ΤΡΑΜ της Αθήνας. Σε αυτές περιλαμβάνονταν προσωρινές κυκλοφοριακές ρυθμίσεις κατά τη φάση κατασκευής, μελέτες νέας κυκλοφοριακής σήμανσης καθώς και πρόγραμμα σηματοδότησης (150 κόμβοι) με επενέργεια λόγω οχημάτων ή/ και πεζών, τραμ. Παράλληλα η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το σιδηροδρομικό σχεδιασμό καθώς και μελέτες στατικές (γέφυρες, μεταλλικές κατασκευές .κ.α.) και υδραυλικές (αποχέτευση ακαθάρτων, αποχέτευση όμβριων, ύδρευση).

Σχετικά Έργα
Η ΝΑΜΑ παρείχε υπηρεσίες κυκλοφοριακού συμβούλου, στα πλαίσια του προγράμματος υλοποίησης αυτοκινητοδρόμων με συμβάσεις παραχώρησης.
Η ΝΑΜΑ είναι επικεφαλής της ομάδας μελέτης του έργου το οποίο είναι μέρος του ευρύτερου προγράμματος «Botswana Integrated Transport Project».
Η ΝΑΜΑ τροποποίησε και επικαιροποίησε υφιστάμενες προκαταρκτικές μελέτες του Σταθμού μετεπιβίβασης Κατεχάκη.