Διαχειριστικό Σχέδιο Αττικής και Ανατ. Στερεάς - Εφαρμογή Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
Διαχειριστικό Σχέδιο Αττικής και Ανατ. Στερεάς - Εφαρμογή Οδηγίας 2000/60/ΕΚ
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΥΠΕΚΑ/ Ειδική Γραμματεία Υδάτων
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 4/2011 - 8/2015

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το Διαχειριστικό Σχέδιο Λεκανών Απορροής και Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής και Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας (πληθυσμός: 4.500.000 κάτοικοι, έκταση: 15.500km2). Ο σκοπός του έργου ήταν η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της χώρας ως προς την Ευρωπαϊκή Οδηγία 2000/60/EK, δηλαδή η προστασία και αποκατάσταση των υδάτων στις περιοχές μελέτης. Από τα συνολικά 14 υδατικά διαμερίσματα της Ελλάδας, η εταιρεία συμμετείχε σε κοινοπραξία που ασχολήθηκε με αυτά της Αττικής και της Ανατολικής Στερεάς. Το έργο απαιτούσε κυρίως την κατάρτιση των Σχεδίων Διαχείρισης Λεκάνης Απορροής Ποταμού, τη διαμόρφωση Προγραμμάτων Μέτρων, βασικών και συμπληρωματικών προκειμένου να επιτευχθούν οι περιβαλλοντικοί στόχοι των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων που θέτει η Οδηγία καθώς επίσης και την εκπόνηση της Στρατηγικής Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΣΜΠΕ), η οποία περιγράφει και αξιολογεί τις επιπτώσεις στο περιβάλλον των Σχεδίων Διαχείρισης και των Προγραμμάτων Μέτρων που αναφέρθηκαν παραπάνω.

Σχετικά Έργα
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το Διαχειριστικό Σχέδιο των υδατικών υποδομών της Κεφαλονιάς και της Ιθάκης.
Η ΝΑΜΑ συμμετείχε στην ομάδα μελέτης αναβάθμισης των υδατικών οικοσυστημάτων του Κάτω Αχελώου και των λιμνοθαλασσών Αιτωλικού και Μεσολογγίου.