ΚΕΛ Ψυτάλλειας - Β ΦΑΣΗ
ΚΕΛ Ψυτάλλειας - Β ΦΑΣΗ
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ/ Κ/Ξ ΘΕΜΕΛΙΟΔΟΜΗ ΑΕ - ΑΘΗΝΑ ΑΕΤΒ & ΤΕ - PASSAVANT WERKE - J.PUTIGNANO
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ, ΣΤΑΤΙΚΕΣ, Η/Μ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ/ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1999 - 2004

ΠεριγραφήH NAMA ολοκλήρωσε τη μελέτη του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας – Β΄ Φάση καθώς επίσης και την επίβλεψη της κατασκευής του έργου. Πρόκειται για την κυριότερη μονάδα επεξεργασίας λυμάτων στην ευρύτερη περιοχή της Αθήνας και μία από τις μεγαλύτερες στην Ευρώπη, εξυπηρετώντας συνολικά 5600000 κατοίκους με δυναμικότητα 1000000 m3/ ημέρα. Αποτελεί το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό έργο της χώρας συμβάλλοντας στη διατήρηση του οικοσυστήματος του Σαρωνικού Κόλπου και της ευρύτερης περιοχής. Η ΝΑΜΑ εκπόνησε περιβαλλοντικές, υδραυλικές, στατικές, Η/Μ και τοπογραφικές μελέτες για το έργο αυτό.

Σχετικά Έργα
Η ΝΑΜΑ συμμετείχε στην κοινοπραξία για μελέτες έργων ΕΕΛ, αποχέτευσης και ύδρευσης σε δεκαέξι πόλεις της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τη μελέτη για την επέκταση της ΕΕΛ Θεσσαλονίκης για ισοδύναμο πληθυσμό 1300000 κατοίκους.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το σχεδιασμό επεξεργασίας των λυμάτων του ΚΕΛ Χαλκίδας ώστε αυτά να είναι κατάλληλα για επαναχρησιμοποίηση.