Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος
ΠΕΛΑΤΗΣ: J/V Salini Impregilo SpA - TERNA SA
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ/ ΣΤΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΠΟΙΟΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2012-2016

ΠεριγραφήΗ NAMALAB ανέλαβε τον ποιοτικό έλεγχο για την κατασκευή του «Κέντρου Πολιτισμού Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος (ΚΠΙΣΝ)». Το έργο περιλαμβάνει την κατασκευή και τον πλήρη εξοπλισμό νέων κτιριακών εγκαταστάσεων για την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας και την Εθνική Λυρική Σκηνή, καθώς και τη δημιουργία του Πάρκου Σταύρος Νιάρχος, συνολικής έκτασης 170 000m². Αρχιτέκτονας του έργου είναι ο Enzo Piano ενώ ο προϋπολογισμός υπολογίζεται σε 566000000 €.
Για τις ανάγκες του ποιοτικού ελέγχου, η NAMALAB έχει εγκαταστήσει εντός του εργοταξίου, εργαστήριο με μόνιμο προσωπικό, στο οποίο εκτελούνται και αξιολογούνται δοκιμές και έλεγχοι σχετικοί με τις γεωτεχνικές κατασκευές (χαλικοπάσσαλοι, υποβάσεις, οπλισμένα επιχώματα, άοπλα επιχώματα, στραγγιστήρια κλπ.). Επιπλέον, εκτελούνται δοκιμαστικές φορτίσεις εδάφους, δοκιμές διήθησης, δυναμικές πενετρομετρήσεις (DCP), έλεγχοι ακεραιότητας πασσάλων.
Επίσης, ελέγχονται όλοι οι τύποι σκυροδέματος (οπλισμένο, εμφανές, αυτοσυμπυκνούμενο, ενέματα) των κατασκευών και το ειδικό τσιμεντοκονίαμα υψηλής αντοχής Ferrocement των στεγάστρων των κτιρίων της Όπερας, του Park Pavilion και του Canal Building.

Σχετικά Έργα
H NAMA ολοκλήρωσε τις γεωτεχνικές έρευνες και μελέτες για την κατασκευή του αγωγού φυσικού αερίου TAP στο Τμήμα ΙΙ της ανατολικής Ελλάδας.