Αυτοκινητόδρομος Λεμεσός -Σαϊττά, Κύπρος
Αυτοκινητόδρομος Λεμεσός -Σαϊττά, Κύπρος
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ, ΣΤΑΤΙΚΕΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ, Η/Μ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ/ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2009-

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε μελέτες για την κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Λεμεσός – Σαϊττά συνολικού μήκους 22,5 km. Το έργο περιελάμβανε ακόμα 25 km νέου δευτερεύοντος οδικού δικτύου, εννιά ανισόπεδους κόμβους πολλαπλών χρήσεων, αποκατάσταση – αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου με νέες οδούς συνολικού μήκους 31,6 km καθώς και πλήθος τεχνικά έργα. Πραγματοποιήθηκαν γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες καθώς και γεωτεχνική έρευνα. Για τις ανάγκες του έργου εκπονήθηκαν ακόμα εκτενείς τοπογραφικές, συγκοινωνιακές, στατικές (αντιστηρίξεις-θεμελιώσεις, υπόγεια έργα, γέφυρες), υδραυλικές (αποχέτευση - αποστράγγιση οδικών έργων, διευθέτηση χειμάρρου) μελέτες καθώς και τεύχη δημοπράτησης.