Αυτοκινητόδρομος Λεμεσός -Σαϊττά, Κύπρος
Αυτοκινητόδρομος Λεμεσός -Σαϊττά, Κύπρος
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ ΚΥΠΡΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ, ΣΤΑΤΙΚΕΣ, ΓΕΩΛΟΓΙΚΕΣ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ, Η/Μ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ/ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2009-

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε μελέτες για την κατασκευή του νέου αυτοκινητοδρόμου Λεμεσός – Σαϊττά συνολικού μήκους 22,5 km. Οι μελέτες οδοποιίας αφορούσαν 22,5 km νέου αυτοκινητοδρόμου, 25 km νέου δευτερεύοντος οδικού δικτύου και εννιά ανισόπεδους κόμβους πολλαπλών χρήσεων. Το έργο περιελάμβανε ακόμα μία σήραγγα εκσκαφής και επίχωσης (cut & cover) μήκους 300 m, έξι κοιλαδογέφυρες, έξι υπόγειες διαβάσεις οχημάτων, έντεκα υπέργειες διαβάσεις οχημάτων, 11 km τοίχων αντιστήριξης, καθώς και αποκατάσταση – αναβάθμιση του υφιστάμενου οδικού δικτύου, με νέες οδούς συνολικού μήκους 31,6 km. Πραγματοποιήθηκαν ακόμα μελέτες φωτισμού, οριζόντιας και κατακόρυφης σήμανσης καθώς και μελέτη ασφάλισης. Για τις ανάγκες του έργου εκπονήθηκαν ακόμα εκτενείς τοπογραφικές, στατικές (αντιστηρίξεις-θεμελιώσεις, υπόγεια έργα, γέφυρες), υδραυλικές (αποχέτευση - αποστράγγιση οδικών έργων, διευθέτηση χειμάρρου), γεωλογικές και γεωτεχνικές μελέτες και έρευνες καθώς και τεύχη δημοπράτησης.