Υποστήριξη της ΕΑΤΑ σε εξειδικευμένα αναπτυξιακά και τεχνικά θέματα
Υποστήριξη της ΕΑΤΑ σε εξειδικευμένα αναπτυξιακά και τεχνικά θέματα
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΕΑΤΑ ΑΕ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-2014

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ παρείχε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου στην Εταιρεία Ανάπτυξης και Τουριστικής Προβολής Αθηνών (ΕΑΤΑ). Βασικό αντικείμενο της ΕΑΤΑ είναι η υποστήριξη της επιχειρησιακής λειτουργίας του Δήμου Αθηναίων και συγκεκριμένα ο σχεδιασμός, προγραμματισμός και η υλοποίηση αναπτυξιακών έργων. Η ΝΑΜΑ παρείχε υπηρεσίες τεχνικού συμβούλου για την υλοποίηση έργων στους τομείς υποδομές (ανάπλαση πλατειών), νερό και περιβάλλον (δίκτυα αποχετεύσεων) ενώ ακόμα υποστήριξε την ΕΑΤΑ και τις Υπηρεσίες του Δήμου για την αναβάθμιση της διαχειριστικής του ικανότητας, την επιτάχυνση της υλοποίησης των έργων και τη βιωσιμότητάς τους.