Επέκταση και ολοκλήρωση ΕΕΛ Θεσσαλονίκης
Επέκταση και ολοκλήρωση ΕΕΛ Θεσσαλονίκης
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ, ΣΤΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1994-1998

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τη μελέτη για την επέκταση της ΕΕΛ Θεσσαλονίκης για ισοδύναμο πληθυσμό 1300000 κατοίκους. Η πρώτη φάση είχε παροχή σχεδιασμού εισόδου 296 m3/ ημέρα και η τελική 440 m3/ ημέρα, για υποδοχή αστικών και βιομηχανικών λυμάτων. Τα στάδια περιλαμβάνουν προεπεξεργασία, καθίζηση, ενδιάμεση ανύψωση, βιολογική επεξεργασία, επεξεργασία ιλύος και συμπαραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από βιοαέριο. Η λειτουργία των εγκαταστάσεων είναι πλήρως αυτοματοποιημένη μέσω δικτύου PLCs και SCADA.

Σχετικά Έργα
H NAMA ολοκλήρωσε τη μελέτη του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας - Β΄ Φάση καθώς επίσης και την επίβλεψη της κατασκευής του έργου.
Η ΝΑΜΑ συμμετείχε στην κοινοπραξία για μελέτες έργων ΕΕΛ, αποχέτευσης και ύδρευσης σε δεκαέξι πόλεις της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης.
Η ΝΑΜΑ συμμετείχε στην ομάδα μελέτης για το στρατηγικό σχεδιασμό του αποχετευτικού δικτύου της Θεσσαλονίκης.