Κατάρτιση Εθνικού Κτηματολογίου για το Νομό Ζακύνθου
Κατάρτιση Εθνικού Κτηματολογίου για το Νομό Ζακύνθου
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟΥ & ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΗΣΕΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΚΤΗΜΑΤΟΓΡΑΦΗΣΗ/ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1995-2008

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ συμμετείχε στην κοινοπραξία που ολοκλήρωσε τις εργασίες για την κατάρτιση Εθνικού Κτηματολογίου στο Νομό Ζακύνθου. Συγκεκριμένα το έργο αφορούσε τις περιοχές Αργασίου, Βασιλικού, Καλαμακίου και Παντοκράτορα του Νομού Ζακύνθου. Οι εργασίες περιελάμβαναν σάρωση αεροφωτογραφιών και διαγραμμάτων πτήσεων, φωτογραμμετρικά υπόβαθρα και παραγωγή ορθοφωτοχαρτών, κτηματογράφηση και επίγειες αποτυπώσεις, συλλογή και επεξεργασία δηλώσεων, τη Φάση Α: Ανάρτηση & Ενστάσεις καθώς και ανάπτυξη εφαρμογών GIS και βάσης δεδομένων.