Ύδρευση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Ηλείας
Ύδρευση Δήμων και Κοινοτήτων του Νομού Ηλείας
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΝΟΜΑΡΧΙΑΚΗ ΑΥΤΟΔΙΟΙΚΗΣΗ ΗΛΕΙΑΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ, ΣΤΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ/ ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ/ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ/ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 1998 - 2003

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε μελέτες για την υδροδότηση τμήματος του Νομού Ηλείας από τον Ερύμανθο ποταμό. Ο εξυπηρετούμενος πληθυσμός ήταν 100000 κάτοικοι ενώ το έργο αφορούσε περιοχές του νότιου τμήματος του Νομού, μεταξύ των οποίων η Ολυμπία και ο Πύργος. Στα έργα περιλαμβάνονταν πλήρης εγκατάσταση επεξεργασίας νερού, δεξαμενές αποθήκευσης (συνολικού όγκου 10000 m3), δίκτυο βαρυτικών αγωγών (συνολικού μήκους 120 km), αντλιοστάσια, καταθλιπτικοί αγωγοί και μεταλλικές γέφυρες διέλευσης ρεμάτων. Για τις ανάγκες των έργων εκτελέστηκαν γεωτεχνικές έρευνες στη θέση της εγκατάστασης επεξεργασίας νερού καθώς και μετρήσεις παροχής και αναλύσεις νερού στον Ερύμανθο Ποταμό. Απαιτήθηκαν ακόμα τοπογραφικές εργασίες σε έκταση 7000 στρ περίπου.

Σχετικά Έργα
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τις μελέτες για τη βελτίωση και επέκταση του συστήματος ύδρευσης του πρώην Δήμου Ποσειδωνίας Σύρου.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε μελέτες ανακαίνισης και εκσυγχρονισμού στα τρία παλαιότερα διυλιστήρια νερού που τροφοδοτούν την ευρύτερη περιοχή της Αθήνας.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε μελέτες για τον υποθαλάσσιο αγωγό ύδρευσης της Αίγινας.