Εφαρμογές GIS για το Δήμο Καρπενησίου
Εφαρμογές GIS για το Δήμο Καρπενησίου
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΗΜΟΣ ΚΑΡΠΕΝΗΣΙΟΥ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2009 - 2010

ΠεριγραφήΤο έργο είχε κύριους στόχους την ανάδειξη του πολιτιστικού προϊόντος και την υποστήριξη δράσεων για την τουριστική ανάπτυξη της περιοχής που περιλαμβάνει τους δήμους Καρπενησίου, Απεραντίων, Αγράφων, Δομνίστας, Ποταμιάς και Προυσού. Το κύριο αποτέλεσμα ήταν η ανάπτυξη κατάλληλης ιστοσελίδας γεωγραφικού περιεχομένου (Web GIS) με βάση την οποία οι επισκέπτες δύνανται, επί του χάρτη, να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικές με τουρισμό (πχ τοποθεσίες φυσικού κάλλους, εστιατόρια κλπ) και πολιτισμό (πχ μουσεία κλπ) και να τις επισκοπήσουν (φωτογραφίες, βίντεο, περιγραφή). Παράλληλα σχεδιάστηκε, υλοποιήθηκε και εγκαταστάθηκε κατάλληλη υλικοτεχνική και λογισμική υποδομή ώστε να τεθεί σε λειτουργία το γεωγραφικό σύστημα πληροφοριών του Δήμου Καρπενησίου.

Σχετικά Έργα
Το έργο αφορά στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων (Spatial Data Infrastructure - SDI)
Το έργο ήταν τμήμα του ευρύτερου έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» του ΥΠΑΑΤ
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το έργο προμήθειας και εγκατάστασης συστήματος GIS για το δίκτυο ύδρευσης της πόλης των Χανίων.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το σύστημα παρακολούθησης, διαχείρησης και ανίχνευσης διαρροών για το δίκτυο ύδρευσης του Ρεθύμνου για το οποίο αναπτύχθηκαν εφαρμογές GIS.