Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων
Πληροφοριακό Σύστημα Εθνικού Δικτύου Επιταχυνσιογράφων
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΣΕΙΣΜΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2015- 2017

ΠεριγραφήΤο έργο αφορά στην ανάπτυξη ολοκληρωμένης Υποδομής Γεωχωρικών Δεδομένων (Spatial Data Infrastructure - SDI) η οποία βασίζεται στις τεχνολογίες διάχυσης διαδικτυακών υπηρεσιών (web services) INSPIRE και υλοποιείται με λογισμικά ελεύθερης χρήσης και ανοικτού κώδικα. Επιπρόσθετα και επί της υποδομής αυτής αναπτύχθηκε κατάλληλος ιστότοπος (www.oasp.gr ή http://195.251.49.25/map/) ο οποίος παρέχει ένα πλήρες διαδικτυακό περιβάλλον γεωγραφικής ή μη αναζήτησης δεδομένων που σχετίζονται τόσο με τις καταγραφές του δικτύου επιταχυνσιογράφων όσο και με τα σεισμικά γεγονότα.

Σχετικά Έργα
Το έργο ήταν τμήμα του ευρύτερου έργου «ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΧΥΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΓΕΩΓΡΑΦΙΚΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΤΟΜΕΑ» του ΥΠΑΑΤ
Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την ανάδειξη του Τουρισμού-Πολιτισμού για τον Δήμο Καρπενησίου