Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Αν. Στερεάς, Αττικής & νήσων Αιγαίου
Σχέδιο Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας Αν. Στερεάς, Αττικής & νήσων Αιγαίου
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2015 - 11/2018

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ είναι επικεφαλής της Κ/Ξ που έχει αναλάβει το έργο του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τα Υδατικά Διαμερίσματα της Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας, Αττικής και νήσων Αιγαίου, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ. Οι εργασίες περιλαμβάνουν:
- Προετοιμασία χαρτών επικινδυνότητας και χαρτών πλημμυράς για διάφορα υδρολογικά σενάρια
- Προετοιμασία Σχεδίων Διαχείρισης Πλημμυρών με όλα τα απαραίτητα στοιχεία σύμφωνα με τα άρθρα 6, 7, 8, 9 και 10 της Οδηγίας 2007/60/ΕΚ
- Κατάρτιση στρατηγικών μελετών περιβαλλοντικών επιπτώσεων (ΣΜΠΕ)
- Δημόσια πληροφόρηση και διαβούλευση των προσχεδίων διαχείρισης πλημμυρών
- Προετοιμασία όλων των απαραίτητων στοιχείων σε κατάλληλη μορφή, ολοκλήρωση των σχετικών βάσεων δεδομένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος σε συνεργασία με την Ειδική Γραμματεία Υδάτων, υποβάλλοντας αυτά μέσω του ηλεκτρονικού συστήματος WISE της ΕΕ.

Τα στοιχεία των χαρτών έχουν αναρτηθεί στη σχετική ιστοσελίδα του ΥΠΕΝ (floods.ypeka.gr) και στην ειδική βάση του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Περιβάλλοντος (https://cdr.eionet.europa.eu/gr/eu/fhrm).

Ο πληθυσμός των Υδατικών Διαμερισμάτων Αττικής, Ανατολικής Στερεάς Ελλάδας και Νήσων Αιγαίου είναι 4.850.000 κάτοικοι και η έκταση που καταλαμβάνουν είναι 24.600 km2.

Σχετικά Έργα
Η ΝΑΜΑ είναι επικεφαλής της Κ/Ξ που έχει αναλάβει το έργο του Σχεδίου Διαχείρισης Κινδύνων Πλημμύρας για τα Υδατικά Διαμερίσματα της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, σύμφωνα με την Οδηγία 2007/60/ΕΚ