Γενικό Ρυθμιστικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής
Γενικό Ρυθμιστικό Σχέδιο Μεταφορών Αττικής
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΟΑΣΑ ΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 5/2007-12/2009

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ συμμετείχε στην ομάδα σύνταξης του Γενικού Ρυθμιστικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής. Το έργο αυτό ήταν μέρος ενός γενικότερου προγράμματος αναπτυξιακών μελετών στρατηγικού σχεδιασμού των δημοσίων μεταφορών της Αττικής το οποίο συγχρηματοδοτήθηκε από το Γ΄ ΚΠΣ και συγκεκριμένα από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Σιδηρόδρομοι–Αεροδρόμια-Αστικές Συγκοινωνίες». Το πρόγραμμα στόχευε στον εξορθολογισμό της λειτουργίας των αστικών μεταφορών, τη στοχοθετημένη διάθεση κονδυλίων καθώς και τη μακροπρόθεσμη ανάπτυξη των μεταφορών με βάση ρεαλιστικά και κοινωνικά αποδεκτά σχέδια σε επίπεδο 15ετίας. Η ΝΑΜΑ αφού αξιολόγησε την υφιστάμενη κατάσταση και τη μελέτη λειτουργίας και απόδοσης των μεταφορικών συστημάτων, ανέπτυξε την πολιτική, τα πρότυπα και τους στόχους των μεταφορών. Επίσης, κατέστρωσε και αξιολόγησε εναλλακτικά σενάρια και προτάσεις και τελικά ολοκλήρωσε τον προγραμματισμό και τα σχέδια δράσης του Γενικού Σχεδίου Μεταφορών της Αττικής.

Σχετικά Έργα
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τη μελέτη του ΤΡΑΜ της Αθήνας η οποία είναι η πρώτη που εκπονήθηκε ποτέ στην Ελλάδα.
Η ΝΑΜΑ συμμετείχε στην Ομάδα μελέτης για την ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου.
Η ΝΑΜΑ είναι επικεφαλής της ομάδας μελέτης του έργου το οποίο είναι μέρος του ευρύτερου προγράμματος «Botswana Integrated Transport Project».