Σύμβουλος εφαρμογής της Ανάλυσης Λειτουργικής Αξίας σε συγκοινωνιακά έργα
Σύμβουλος εφαρμογής της Ανάλυσης Λειτουργικής Αξίας σε συγκοινωνιακά έργα
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΥΠΕΧΩΔΕ/ ΓΓΔΕ - ΔΙΠΑΔ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ/ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ ΣΥΝΤΑΞΗ ΟΔΗΓΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2003

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το έργο παροχής υπηρεσιών συμβούλου για την εφαρμογή της μεθοδολογίας Ανάλυσης Λειτουργικής Αξίας σε συγκοινωνιακά έργα. Το πρώτο στάδιο του έργου αφορούσε τη σύνταξη οδηγιών εφαρμογής της μεθοδολογίας και την οργάνωση της πιλοτικής εφαρμογής υποστηρίζοντας την υπηρεσία στην επιλογή έργου και εκπαιδευόμενων μηχανικών. Ακολούθησε η πιλοτική εφαρμογή με την εκπαίδευση δέκα συνολικά μηχανικών. Τέλος, αξιολογήθηκε η εφαρμογή και συντάχθηκε έκθεση για τον τρόπο εισαγωγής της μεθοδολογίας στα δημόσια έργα με γνώμονα την ισχύουσα νομοθεσία.

Σχετικά Έργα
Η ΝΑΜΑ παρείχε υπηρεσίες κυκλοφοριακού συμβούλου, στα πλαίσια του προγράμματος υλοποίησης αυτοκινητοδρόμων με συμβάσεις παραχώρησης.