Μελέτη σκοπιμότητας ΤΡΑΜ στη Λευκωσία
Μελέτη σκοπιμότητας ΤΡΑΜ στη Λευκωσία
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΩΝ / ΤΜΗΜΑ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΕΡΓΩΝ / ΚΥΠΡΟΣ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΑΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013 - 2015

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ συμμετείχε στην ομάδα μελέτης που ολοκλήρωσε τη μελέτη σκοπιμοτητας ΤΡΑΜ στην πόλη της Λευκωσίας. Βασικοί στόχοι του έργου είναι οι εξής:

- Ο επαναπροσδιορισμός της δυνατότητας και σκοπιμότητας κατασκευής και λειτουργίας ενός ευέλικτου συστήματος ΤΡΑΜ (τροχιόδρομου) για τη περιοχή του Πολεοδομικού Συγκροτήματος της Λευκωσίας

- Ο προσδιορισμός της περιοχής κάλυψης και του διαδρόμου του τροχιοδρόμου που θα τον καθιστά βιώσιμο και συμπληρωματικό προς τα άλλα μέσα δημοσίων συγκοινωνιών

- Ο προσδιορισμός του τρόπου ενσωμάτωσης του τραμ στη δομή του ευρύτερου συστήματος μεταφορών του νησιού

 

Σχετικά Έργα
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τη μελέτη του ΤΡΑΜ της Αθήνας η οποία είναι η πρώτη που εκπονήθηκε ποτέ στην Ελλάδα.