Επέκταση ΤΡΑΜ Αθήνας προς Πειραιά
Επέκταση ΤΡΑΜ Αθήνας προς Πειραιά
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΤΡΑΜ ΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ, ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ, ΣΤΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΠΡΟΜΕΛΕΤΕΣ/ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2007 - 2008

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε προμελέτες, οριστικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης για την επέκταση του ΤΡΑΜ προς Πειραιά. Το αντικείμενο του έργου αφορούσε:
- Οριστική μελέτη χάραξης τροχιόδρομου
- Προμελέτη επέκτασης ΤΡΑΜ προς Χατζηκυριάκειο και Φρεατίδα
- Οριστική μελέτη αστικού σχεδιασμού
- Οριστική μελέτη Η/Μ εγκαταστάσεων
- Συντονισμός συνεργασίας με τους εμπλεκόμενους φορείς
- Υδραυλική μελέτη
- Γεωτεχνική έρευνα και μελέτη κατά μήκος του τροχιόδρομου
- Στατικές μελέτες για τη γραμμή, τα κτίρια στο αμαξοστάσιο και τα αναπαυτήρια
- Σύνταξη τευχών δημοπράτησης

Η ΝΑΜΑ εκπόνησε όλες τις εργασίες που αφορούσαν συγκοινωνιακά, τοπογραφικά, στατικά και υδραυλικά αντικείμενα.

Σχετικά Έργα
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τη μελέτη του ΤΡΑΜ της Αθήνας η οποία είναι η πρώτη που εκπονήθηκε ποτέ στην Ελλάδα.
Η ΝΑΜΑ συμμετείχε στην ομάδα μελέτης που ολοκλήρωσε τη μελέτη σκοπιμοτητας ΤΡΑΜ στην πόλη της Λευκωσίας.