Σιδηροδρομικός σχεδιασμός για το ΤΡΑΜ της Αθήνας
Σιδηροδρομικός σχεδιασμός για το ΤΡΑΜ της Αθήνας
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΤΡΑΜ ΑΕ / Κ/ξία ΤΕΡΝΑ ΑΕ - IMPREGILO Spa
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΕΣ, ΣΤΑΤΙΚΕΣ, ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2002 - 2008

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το σιδηροδρομικό σχεδιασμό στα πλαίσια της μελέτης του ΤΡΑΜ της Αθήνας. Οι μελέτες περιλάμβαναν τη χάραξη του τροχιοδρόμου δύο διπλών γραμμών συνολικού μήκους 26 km και τυπικές διατομές. Επιπλέον, εκπονήθηκαν στατικές μελέτες δοκών και πλακών έδρασης σιδηροτροχιών καθώς και σχέδια κοπής τους. Παράλληλα η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε μελέτες κυκλοφοριακές, στατικές (γέφυρες, μεταλλικές κατασκευές .κ.α.) και υδραυλικές (αποχέτευση ακαθάρτων, αποχέτευση όμβριων, ύδρευση).

 

Σχετικά Έργα
Η ΝΑΜΑ συμμετείχε στην Ομάδα μελέτης για την ανασυγκρότηση του κέντρου της Αθήνας με άξονα την οδό Πανεπιστημίου.
Η ΝΑΜΑ συμμετείχε στην ομάδα μελέτης που ολοκλήρωσε τη μελέτη σκοπιμοτητας ΤΡΑΜ στην πόλη της Λευκωσίας.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε προμελέτες, οριστικές μελέτες και τεύχη δημοπράτησης για την επέκταση του ΤΡΑΜ προς Πειραιά.