Αναβάθμιση οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ηπείρου
Αναβάθμιση οδοφωτισμού στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Ηπείρου
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΗΠΕΙΡΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ, Η/Μ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΕΔΙΟΥ/ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ GIS / ΦΩΤΟΤΕΧΝΙΚΟΙ ΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΙ / ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2017-2018

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε επιτυχώς το έργο καταγραφής/ αποτύπωσης δικτύου ηλεκτροφωτισμού, δημιουργίας ηλεκτρονικού μητρώου GIS, αξιολόγησης υφιστάμενης κατάστασης και πρότασης παρεμβάσεων που αφορά στο Εθνικό και Επαρχιακό δίκτυο της Περιφέρειας Ηπείρου (συνολικό μήκος 2500km). Το έργο έχει ενταχθεί και συγχρηματοδοτείται από τον Μηχανισμό ELENA (ΕΕ ΕΤΕπ) και στοχεύει στην ενεργειακή και ποιοτική αναβάθμιση του οδοφωτισμού της Περιφέρειας.

Στα πλαίσια του έργου αποτυπώθηκαν (σε ΕΓΣΑ '87) και συλλέχθηκαν φωτογραφίες και σημασιολογικά χαρακτηριστικά για 2500km οδικού δικτύου (εθνικό οδικό δίκτυο, αστικός οικιστικός ιστός που αφορά 175 οικισμούς) και 25 κόμβους του επαρχιακού δικτύου της Περιφέρειας. Επίσης, καταγράφηκαν συνολικά 35134 φωτιστικά σώματα/ λαμπτήρες, 31811 στύλοι/ σημεία φωτισμού και 800 pillars. Η καταγραφή των δεδομένων και ο προσδιορισμός της θέσης τους έγινε με τη χρήση κατάλληλα εξοπλισμένου οχήματος καταγραφής οδικού περιβάλλοντος (mobile surveying) και συμπληρωματικά με εργασίες υπαίθρου με χρήση επίγειου τοπογραφικού εξοπλισμού (RTK GPS). Η οπτικοποίηση έγινε σε διαδικτυακή εφαρμογή Web-GIS ανοιχτού κώδικα.

Το εν λόγω έργο εντάχθηκε στον κατάλογο προτεινόμενων Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα λίγους μήνες μετά την ολοκλήρωση της σύμβασης, με απόφαση του Ειδικού Γραμματέα Συμπράξεων Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Σχετικά Έργα
Ανάπτυξη Ολοκληρωμένου Γεωγραφικού Συστήματος Πληροφοριών για την ανάδειξη του Τουρισμού-Πολιτισμού για τον Δήμο Καρπενησίου
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε το σύστημα παρακολούθησης, διαχείρησης και ανίχνευσης διαρροών για το δίκτυο ύδρευσης του Ρεθύμνου για το οποίο αναπτύχθηκαν εφαρμογές GIS.