Μουσείο Αλεξανδρούπολης
Μουσείο Αλεξανδρούπολης
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΣΤΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ/ ΤΕΥΧΗ ΔΗΜΟΠΡΑΤΗΣΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2013-2010

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ εκπόνησε τις στατικές μελέτες για το νέο Μουσείο της Αλεξανδρούπολης. Το κτίριο, συνολικής επιφάνειας 3900 m2, (ισόγειο και υπόγειο) είναι από οπλισμένο σκυρόδεμα. Το Μουσείο έχει κατασκευαστεί και είναι σε λειτουργία.