Ελληνικό Σχολείο στο Μόναχο της Γερμανίας
Ελληνικό Σχολείο στο Μόναχο της Γερμανίας
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΟΣΚ ΑΕ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΣΤΑΤΙΚΕΣ, ΓΕΩΤΕΧΝΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ/ ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2007-2010

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε στατικές μελέτες για την κατασκευή νέου Ελληνικού Σχολείου στο Μόναχο. Το κτίριο που μελετήθηκε είναι τριώροφο με υπόγειο, από οπλισμένο σκυρόδεμα, συνολικής επιφάνειας 11050 m2. Η μελέτη εγκρίθηκε από τον ΟΣΚ. Η ΝΑΜΑ εκπόνησε ακόμα γεωτεχνική έρευνα και μελέτη για το έργο.

Σχετικά Έργα
Η ΝΑΜΑ εκπόνησε τις στατικές μελέτες για το νέο Μουσείο της Αλεξανδρούπολης.