Επέκταση και ολοκλήρωση ΕΕΛ Ηρακλείου Κρήτης
Επέκταση και ολοκλήρωση ΕΕΛ Ηρακλείου Κρήτης
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΔΕΥΑ ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ, Η/Μ, ΣΤΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2011-2013

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τη μελέτη για την επέκταση της ΕΕΛ Ηρακλείου για την εξυπηρέτηση επιπλέον 30000 κατοίκων, διαμορφώνοντας τη δυναπικότητα της ΕΕΛ για ισοδύναμο πληθυσμό 194000 κατοίκους. Η επέκταση έγινε με την εφαρμογή της μεθόδου βιολογικής επεξεργασίας με μεβράνες. Η λειτουργία της εγκατάστασης είναι πλήρως αυτοματοποιημένη με τη χρήση δικτύου PLC's και SCADA.

Σχετικά Έργα
H NAMA ολοκλήρωσε τη μελέτη του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας - Β΄ Φάση καθώς επίσης και την επίβλεψη της κατασκευής του έργου.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τη μελέτη για την επέκταση της ΕΕΛ Θεσσαλονίκης για ισοδύναμο πληθυσμό 1300000 κατοίκους.
Η ΝΑΜΑ συμμετείχε στην κοινοπραξία για μελέτες έργων ΕΕΛ, αποχέτευσης και ύδρευσης σε δεκαέξι πόλεις της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης.