ΕΕΛ Βάτιου, Κύπρος
ΕΕΛ Βάτιου, Κύπρος
ΠΕΛΑΤΗΣ: ΤΜΗΜΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΥΔΑΤΩΝ ΚΥΠΡΟΥ/ ΝΙΜΕΕ JV
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΜΕΛΕΤΩΝ: ΥΔΡΑΥΛΙΚΕΣ, Η/Μ, ΣΤΑΤΙΚΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ: ΟΡΙΣΤΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ/ ΜΕΛΕΤΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ/ ΕΠΙΒΛΕΨΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ
ΠΕΡΙΟΔΟΣ ΜΕΛΕΤΗΣ: 2015-2018

ΠεριγραφήΗ ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε μελέτες και συμμετείχε στην επίβλεψη των έργων για την κατασκευή ΕΕΛ στο Βάτι της Κύπρου. Τα λύματα που υποδέχεται η ΕΕΛ προέρχονται από:

- Βιομηχανικές εγκαταστάσεις της Λεμεσού

- Οικιακά λύματα της Λεμεσού

- Πλεονάζουσα ενεργή ιλύς από μικρές δημοτικές και ιδιωτικές εγκαταστάσεις επεξεργασίας λυμάτων

- Στραγγίσματα από την αποκατάσταση του ανεξέλεγκτου χώρου υγειονομικής ταφής στην περιοχή Βάτι

Η ΕΕΛ έχει σχεδιαστεί για μέγιστη ημερήσια παροχή 805 m3/ ημέρα. Ο σχεδιασμός περιλάμβανε μεταξύ άλλων, πρωτοβάθμια επεξεργασία, γραμμή διαχωρισμού υγρών - στερεών με μεμβράνες διήθησης (MBR), πάχυνση ομογενοποίηση και αφυδάτωση ιλύος.

Το έργο έχει κατασκευαστεί και είναι σε φάση δοκιμαστικής λειτουργίας.

Σχετικά Έργα
H NAMA ολοκλήρωσε τη μελέτη του Κέντρου Επεξεργασίας Λυμάτων Ψυτάλλειας - Β΄ Φάση καθώς επίσης και την επίβλεψη της κατασκευής του έργου.
Η ΝΑΜΑ συμμετείχε στην κοινοπραξία για μελέτες έργων ΕΕΛ, αποχέτευσης και ύδρευσης σε δεκαέξι πόλεις της Βοσνίας - Ερζεγοβίνης.
Η ΝΑΜΑ ολοκλήρωσε τη μελέτη για την επέκταση της ΕΕΛ Ηρακλείου για την εξυπηρέτηση επιπλέον 30000 κατοίκων, διαμορφώνοντας τη δυναπικότητα της ΕΕΛ για ισοδύναμο πληθυσμό 194000 κατοίκους.